Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

citim_logo_invert_color_PNG

De Ce Un Simbol? 

La începuturile proiectului meu, Citim Împreună România, a trebuit să găsesc răspunsul la o întrebare foarte importantă pentru mine: există un simbol universal, nu doar pentru citit, ci pentru cititiul împreună? Și dacă nu există, ce dacă? Îi pasă cuiva? Contează?

Am început să mă documentez pe această temă. Am găsit simboluri universale pentru Lectură și pentru biblioteci: mereu, un cititor singuratic, citind o carte de unul singur. Când o voce importantă din domeniu mi-a spus că nu știe să existe vreun simbol pentru cititul împreună, am simțit că trebuie neapărat să creăm unul. Pentru că nu sunt nici grafic designer, nici artist plastic, am trimis o schiță unui prieten care a făcut o primă încercare. Desenul lui a fost trimis unui alt prieten care l-a prelucrat grafic și astfel a apărut o a doua schiță.

Luni de zile, schițele au stat într-un sertar. Îmi plăceau, dar nu mi se părea că am ajuns la ceea ce ar fi putut deveni simbolul nostru universal. Când am cerut părerea altor persoane, reacțiile au fost amestecate. Într-o zi, un alt desen mi-a venit în minte și l-am desenat rapid pe o foaie de hârtie.

Am trimis desenul meu și celelalte schițe prietenilor mei de la Editura Cartea Copiilor, care au fost foarte interesați de acest proiect și impresionați de pasiunea cu care promovam ideea de a citi împreună cu copiii. Ei mi-au oferit ajutorul ilustratoarei Livia Coloji și imediat după ce ne-au făcut prezentările, am primit simbolul pe care acum îl vedeți. Pe loc mi s-a părut cel mai potrivit.”Exact asta căutam! Asta exprimă Citim Împreună”

De doi ani de zile, am strâns într-o comunitate Citim Împreună câteva familii cu copii mici, aici în România. Am învățat foarte multe despre partea estetică a lucrurilor, folosind săptămânal ilustrații care să exprime frumusețea fantastică a actului de a le citi cu voce tare copiilor. Aceste imagini radiază căldură și tandrețe. 

Și atunci, de ce mai aveam nevoie de un simbol? E puțin rece și impersonal, nu-i așa? După cum mi-a spus un autor american de cărți pentru copii: seamănă cu o plăcuță de pe ușa toaletei pentru doamne. 

Și exact asta este un simbol: o imagine folosită pentru a exprima idei și credințe. Un simbol e ca o săgeată ce arată către ceva mai mare și mai adânc decât imaginea în sine. 

Ceea ce îmi place la acest simbol pentru Cititul Împreună este că depășește bariera de limbă și chiar și pe cea culturală. Eu sper că poate fi folosit și în România și în Africa și în Canada. Lasă mult loc pentru imaginație. Cine citește? Oare ce citesc? Ce relație o fi între cititori? Și totuși, nu lasă chiar totul la îndemâna imaginației. Câteva lucruri sunt certe: este un grup de persoane care împart o carte, împărtășesc o poveste.

Și pentru copiii care au primit cărți, cărora li s-a citit, de la vârste cât mai mici, acest simbol lasă loc de interpretare și de personalizare. Ei vor adăuga semnificației acestui simbol propria lor căldură – propriile lor povești. Iar pentru copiii cărora nimeni nu le-a citit povești cu voce tare și mai ales, pentru adulții din viețile lor, care nu le-au citit, dintr-un motiv sau altul, sper că acest simbol va funcționa ca un clopoțel, ca un semnal de alarmă: o chemare, o invitație caldă să experimenteze ceva nou, ceva bun, frumos și benefic: cititul împreună. 

În special pentru ei a fost creat acest simbol. Dar aceasta este doar opinia mea. Voi ce credeți despre simbolul nostru universal pentru Cititul Împreună?  

Why A Symbol?

Early on in the dreaming up of Citim Impreuna Romania, I became fixated with the question:  does a universal symbol exist, not just for reading but for Reading Together? And if it doesn’t, so what? Who cares? Does it matter?

I began to research this.  I found examples of universal symbols for Reading, and for Libraries…always a lone reader, individually reading a book.   When a leading voice in the field told me that he was not aware of any such symbol, I felt strongly that one needed to be created.  Not being an artist or a graphic designer, I gave a sketch to a friend, who created the first draft.  This was sent to another friend who dabbled in graphic design, and the second drafts were created.

I held on to these for a number of months.  I liked them, but I didn’t believe we had arrived at what could become a universal symbol.   When I asked others’ opinions, the responses were mixed.

One day another drawing came to mind and I quickly scribbled it down.   I sent this, and the trail of drafts that preceded it, to my friends at Editura Cartea Copiilor, who were intrigued with the project, as passionate as I was in promoting Reading Together with children.  They enlisted the artistic aid of illustrator Livia Coloji, and the next time I heard from them, it was with this symbol you now see.  Immediately I sensed, “Yes, that’s it.  That’s Reading Together.”

For two years I have been leading a Reading Together community of families with young children here in Romania, and I have leaned heavily on the aesthetic side, weekly using illustrations that gorgeously display the immense beauty of reading to children.  Warmth and tenderness radiate from these illustrations. 

So why, then, a symbol?   It’s a bit cold and impersonal, isn’t it?   As one well-known American children’s author told me: “It looks like a women’s bathroom sign.”

Which is actually what a symbol is: a visual image that is used to convey other ideas and beliefs. A symbol is an arrow that points to something bigger and deeper than itself.

What I like about this Reading Together symbol is that it transcends language and culture, mostly. I hope it can be used in Romania, in Africa, and in Canada. It leaves a lot to the imagination. Who is doing the reading? What are they reading? What is the relationship between the readers? And yet it doesn’t leave everything to the imagination. A few things are certain: this is a group of individuals who are sharing a book, sharing a story. And for children who have had books shared with them, who have been read to, especially from a young age, this symbol will invite interpretation and personalization. They will bring their own warmth – their own stories – to it.

And for the children who have not been read to, and especially for the adults in their lives who have not been reading to them for various reasons, I hope this symbol will be like a bell ringing and a shining beacon: a summons, a calling, a warm invitation to experience something new, something good, something beautiful and beneficial: Reading Together.  

It was especially for them that this symbol was created. But that’s just my opinion. What do you think about our universal symbol for Reading Together?

Untitled

DE CE CITIM

"De fiecare dată când îi citim unui copil, trimitem un semnal de "plăcere" către creierul lui. Ați putea considera acest semnal și un fel de reclamă, care îl condiționează pe copil să asocieze cărțile și cuvântul tipărit cu plăcerea." Jim Trelease, autorul best-seller-ului "Manual de citit cu voce tare".

MULTUMIRI SPECIALE
Multumiri ilustratorilor care ne-au furnizat minunatele desene: Cristina Barsony, Cristiana Radu si Livia Coloji.
WHY WE READ

"Every time we read to a child, we're sending a 'pleasure' message to the child's brain. You could even call it a commercial, conditioning the child to associate books and print with pleasure." Jim Trelease, author of the best-seller, "The Read-Aloud Handbook."

SPECIAL THANKS
Special thanks go to the following illustrators for allowing us to use their wonderful art pieces: Cristina Barsony, Cristiana Radu si Livia Coloji
CONTACT
Am dori să va auzim. Scrieti-ne daca aveti idei, sfaturi, as daca vreti sa ne impartasiti cum le cititi copiilor. Ne gasiti la citimimpreunaromania@gmail.com
SUNTEM SOCIABILI
CE CITIM ACUM